چرا کشور عربستان تا نیمه اول ماه مبارک رمضان ویزای عمره صادر می کند؟
44 بازدید
تاریخ ارائه : 10/20/2011 1:21:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

بسم الله الرحمان الرحیم

چرا کشور عربستان تا نیمه اول ماه مبارک رمضان ویزای عمره صادر می کند؟

کشور عربستان از ماه صفر تا نیمه ماه مبارک رمضان اقدام به دادن روادید به زائران عمره گزار می نماید، علت این امر بخاطر اینستکه ماههای شوال و ذی القعده و تا نهم ذی الحجه ماههای حج نامیده شده، به این معنا که اگر کسی در این ماههای اعمال عمره تمتع را بجا آورد باید در مکه بماند تا احرام حج ببندد و اعمال حج را بجا آورد.

و چون تعداد حج گزاران محدود می باشند و به ازای هر یک میلیون نفر هزار نفر از هر کشورمی توانند در موسم حج شرکت کنند لذا کشور عبرستان به عمره گزاران تا نیمه اول رمضان بیشتر ویزا نمی دهد.