سوغات عمره رجبیه
95 بازدید
تاریخ ارائه : 1/10/2013 11:54:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

          بسم الله الرحمان الرحیم

 

سوغات عمره رجبیه

قسمت شد بار دیگر در ماه رجب به عمره مشرف شوم . عمره رجبیه ثوابش معادل یک حج تمتع واجب است.

اما سوغات این سفر این بود که خود را همیشه در لباس احرام ببینم.

مگر احرام چه خصوصیاتی دارد که انسان باید خود را همیشه در لباس احرام ببیند.

وقتی حاجی لباس احرام را بر تن می کند باید خود را از چند چیز دور سازد و بر خود حرام کند.

مانند نگاه کردن به اشخاص نامحرم به قصد لذت و یا دروغ گفتن و تفاخر و از خود تعریف نمودن و قسم خوردن و نگاه به آینه به قصد آرایش که بعد از بیرون آمدن از لباس احرام باز هم باید به خود توجه ننمود بلکه باید به خداوند خالق جهان توجه نمود.

و احترام به اهل حرم مکه و حیوانات و گیاهان آنجا و اکنون نیز باید خود را مقید کنم به اینکه در شهر و دیار خود به اهل شهر و محل خود احترام بگذارم و با آنان طوری رفتار کنم که آنان از دست و زبان و کارهای من ناراحت نشوند.

تا آنجا که ممکن است با صبوری رانندگی کنم و با بوق زدن بی مورد و به صدا در آوردن  آژیر ماشین خود باعث آزار و اذیت مردم نشوم .

در منزل به خانواده کمک کنم و در بیرون از خانه به هم نوعان خود یاری کنم . 

اعمال عبادی حج و عمره هر کدام به ما درس های اخلاقی زیادی می آموزد.