تجربیات حج 89
48 بازدید
محل ارائه: اینترنت
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم به طرف میقات حاجی وقتی احرام می پوشد گویا وارد زندان شده و به دست و پای او غل و زنجیر انداخته اند، و حالت عصبی ، نگرانی و استرس زیادی پیدا می کند. روحانی کاروان باید این حالات زائرین را از بین ببرد. و با تبیین مسائل پیش رو، آنان را برای اعمال آماده سازد و با خلاصه گوئی و ساده گوئی در مسائل مناسک عمره ، حج و نیّت ها، فشار روحی و روانی را از وجودشان تخلیه سازد. از طرف دیگر عمره تمتّع بخلاف عمره مفرده می باشد، خصوصاً احرام از میقات جحفه به لحاظ دوری مسافت و خستگی زیاد ، انجام غسل ، روباز بودن ماشین ، احتمال سرماخوردگی و نیز دیر رسیدن به هتل های مکه به خاطر توقّف در ایست بازرسی قبل از مکه ، زائرین باید حد اقل 6 ساعت در هتل استراحت داشته باشند. بهترین زمان انجام عمره تمتّع بعد از نماز عشاء یا بعد از نماز صبح است، که لااقل دو ساعت قبل از انجام اعمال عمره از هتل باید حرکت کرد. تا یک ساعت بعد از نماز عشاء یا نماز صبح که مطاف خلوت می باشد اعمال را شروع نمود.... (ادامه در فایل دانلودی)